פיצול נחלה במושבים

למה עדיף להיעזר באדריכל מושבים להסדרת פעילות לא חקלאית היוון וחכירה לדורות לקראת פיצול נחלה

ייעוץ אדריכלי על ידי אדריכל מושבים בעל ניסיון יכול למנוע מכם מלעלות על "מוקשים" ביורוקרטיים וכלכליים בדרך

כאשר אתם בוחרים אדריכל מושבים לתכנון פיצול נחלה במושבים וחכירה לדורות ובעיקר אם מדובר באדריכל מושבים בעל ניסיון תוכלו לקבל החלטות מושכלות ולהימנע כמה שיותר מהפתעות בדרך.

ייעוץ אדריכלי מגורם בעל ניסיון ספציפי בתחום החכירה לדורות, הוא במרבית המקרים "הסוד" שיכול לאפשר לבעלי נחלות במושב לצלוח את תקופת הביניים בדרך להסדרת פעילות לא חקלאית, תהליכי היוון, חכירה לדורות ואף פיצול נחלה.

תהליכי הסדרת פעילות לא חקלאית, פיצול נחלה, וחכירה לדורות, הינם גם בעלי משמעות כלכלית קריטית, היא עלולה לערער את המשך "אחיזתו" של בעל הנחלה או יורשיו.

לעיתים בלעדיה עצם יכולתו של בעל הנחלה להמשיך ולהחזיק בנחלה ו/או להעביר אותה בירושה כמקשה אחת או לחלופין להיערך לפיצול נחלה לירושה לשניים מהיורשים.

מה כדאי? יעוץ משפטי או יעוץ מאדריכל מושבים לתכנון פיצול נחלה במושבים וחכירה לדורות

אמנם תהליכי היוון, הסדרת פעילות לא חקלאית ותהליכי פיצול נחלה במושבים מלווים בצעדים משפטיים המחייבים ייצוג משפטי אך נראה כי אין לוותר על ייעוץ אדריכלי מאדריכל מושבים אל מנת לצלוח את המסלול בו אתם בוחרים (פיצול נחלה, חכירה לדורות, הסדרת פעילות לא חקלאית וכו').

אנו נציג בפניכם מקרה שבו אי הבנה מלאה גם של הפוטנציאל הטמון בהסדרת פעילות לא חקלאית והכנה של אפשרויות פיצול נחלה עתידיות גרמו לתכנון לא נכון של תוספות בנייה על הנחלה הקיימת.

תוספות בנייה בנחלה הקיימת שאינן חורגות בשטחן ממגבלות ההיתרים של רשות מקרקעי ישראל אך חסמו את האפשרות מהגדרת חלק מתוספות הבנייה כבניה לפעילות לא חקלאית.

פיצול נחלה במושבים

הדגמה של תוספות בנייה בנחלה בהתאם לייעוץ משפטי אך ללא ייעוץ מאדריכל מושבים

לפניכם מקרה קלאסי של קוצר ראייה ותכנון לקוי של תוספת בנייה והסדרת פעילות לא חקלאית בשטח חלקת המגורים של נחלה במושב שלא לקחה בחשבון את ההשלכות הכלכליות ארוכות הטווח.

בעלי הנחלה קיבלו ייעוץ משפטי באשר לצעדים שהם יכולים לנקוט מבלי לעבור על תקנות רמ"י בנושא תוספת בנייה בחלקת המגורים על פי הגדרתה החדשה.

החלטה – 38.04B – קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים במושבי עובדים, כפר שיתופי או אגודה חקלאית שיתופית שפורסמה ב-18.11.2021.

בהחלטה זאת מציגה את התנאים החדשים לתהליכי הסדרת פעילות לא חקלאית היוון, חכירה לדורות ופיצול נחלה, היא כוללת גם את המשמעויות הכלכליות אך במקרה שלנו בעלי הנחלה לא שילבו את המשמעות המלאה בתוכניות בניה בחלקת המגורים.

הטעות בתוספת הבנייה בחלקת המגורים ומשמעותה

בשטח הנחלה היא בית דו קומתי של הבעלים בו הם מתגוררים בקומה הראשונה והבן הצעיר (רווק) מתגורר בקומה השנייה.

כמו כן יש בחלקה מחסן קטן ממדים לשימוש עצמי, ובעלי הנחלה תכננו להוסיף שני בתי מגורים שיאפשרו לשני הבנים (עם המשפחות) להקים את ביתם בנחלה.

הבנים הקימו שני בתים (בבנייה קלה) בשטח חלקת המגורים כאשר המרחק בין שני המבנים החדשים נע בין 6 ל-10 מטר לכל היותר.

מתוך רצון לאפשר לשתי המשפחות הצעירות מרחב פרטיות הבתים אינם מחוברים כלל אך עדיין הקירבה והבית הניצב בין הבית המקורי ללבית החדש הקיצוני למעשה לא מותיר פרטיות רבה.
לאחר סיום הבנייה והאיכלוס ניגשו בעלי הנחלה לתהליך ההסדרה המתחייב לצורך בדיקת אפשרות לפיצול נחלה וגילו את גודל הטעות.

אם שני הבתים היו נבנים עם קיר משותף ועל פי כללים נוספים אפשר היה להכריז עליהם כמבנה אחד עם יחידת הורים צמודה במגבלות הרלוונטיות.

במצב שנוצר על בעלי הנחלה לבחור בין שלוש אפשרויות שעלותן גבוהה ביותר.

  1. להזיז את אחד המבנים ולהצמיד למבנה השני כאשר שני המבנים הם בבנייה קלה אך אינם זהים כלל בטכנולוגית הבנייה וקים שוני מהותי בעיצוב החיצוני.
  2. הוספת בנייה שתחבר בין שני הבתים אף שתוספת כזאת עלולה להוות חריגה ממגבלות שטח הבנייה המותר.
  3. הכרזה על בית אחד כמבנה לפעילות לא חקלאית ותשלום גבוה במיוחד על הסדרתו.

כפי שניתן לראות לכל אחת מהדרכים לתיקון הטעות עלויות גבוהות וכן השלכות מרחיקות לכת גם במידה ותתבצע פיצול נחלה בעתיד.

אנו ממליצים על ייעוץ אדריכלי מאדריכל מושבים בתחילתו או בשלביו הראשונים של כל תהליך הסדרת פעילות לא חקלאית לפני חכירה לדורות ו/או תכנון תוספת בנייה או פיצול נחלה במושבים.

נכתב ע"י 029