שינוי ייעוד מקרקעין חיפה והסביבה

בחיפה כמו באזורים רבים ישנו עידוד והמרצה להתחדשות עירונית במסגרת תמ"א 38

עיריית חיפה בהחלטה בישיבה 20 ביולי 2020 קובעת מדיניות העדפה לגבי קידום התחדשות עירונית

שינוי ייעוד מקרקעין חיפה אם במסגרת תמ"א 38 ואם במסגרת תהליכי עיור כמו בכל מקום אחר הוא תהליך מורכב הכולל אלמנטים תכנוניים מקומיים, מחוזיים וארציים וכן אלמנטים משפטיים.

תהליכי שינויי ייעוד מקרקעין חיפה והסביבה ראוי שילוו על ידי עורך דין מקרקעין חיפה שפועל בתחום המקרקעין והנדל"ן המקומי והאזורי.

העירייה תחת הנהגתה של ראשת העיר קאליש קובעת כפי שמפרטת החלטה שמתקבלת כבר בישיבה ה-20 את העדפותיה של העירייה במתן קדימויות, עידוד והמרצה לתהליכי התחדשות עירונית ותמ"א 38.

אף על פי כן כמו באזורים רבים בארץ מבט באתר העירייה מבהיר כי נכון לעת כתיבת שורות אלה תמ"א 38 בחיפה לא תתן את הפתרון למצוקת הדיור.

לצד זאת יש תהליכי התחדשות עירונית בחיפה חלקם עם שינויי ייעוד וחלקם ללא שינויי ייעוד שמשנים את פני העיר באזורים מסוימים.

דוגמאות לשינוי ייעוד מקרקעין חיפה והסביבה

אלה הם רק דוגמאות להמחשת שינוי ייעוד שמאפשר לבעלי הקרקע הנוכחיים ו/או המיועדים להשתמש בקרקע למטרות שונות מהשימוש הקיים בעת הגשת הבקשה.

נזכיר כי הגשת בקשה לשינוי ייעוד כוללת אכן מגוון תוכניות בנייה ופיתוח אך מחייבת התייחסות משפטית על מנת להבטיח את האינטרסים של בעל העניין שהוא בעל הקניין או הרוכש של הקרקע וכמובן העירייה שלה אינטרס מובהק בתהליכי פיתוח והתחדשות עירונית.

שינוי ייעוד מקרקעין חיפה והסביבה

שינוי ייעוד בתחום השיפוט של עיריית חיפה

תוכנית שאושרה ב-2017 חפ/2410 שינוי יעוד לאתר למבנים ומוסדות ציבור ברח' פטריה 6 ואיפשרה לשנות את השימוש בחלקה של כ-900 מ"ר.
שינוי יעוד ממסחר ועסקים לאתר למבנים ומוסדות ציבור.

מטרת שינוי הייעוד כפי שהוגדרה היא: …"שינוי יעוד ממסחר ועסקים לאתר למבנים ומוסדות ציבור על מנת לאפשר הקמת מבני ציבור לחינוך ,דת ,תרבות ,רווחה וקהילה וכן קביעת הוראות וזכויות בניה"…

כמו כן קובעת הוועדה ומגדירה את המבנה כמבנה לשימור מצב שבא לתת מענה לאנטרס העירוני לחידוש פני העיר תוך שמירה על צביונה הארכיטקטוני.

שינוי ייעוד מקרקעין בקרית חיים

בהחלטה של ועדת התכנון ב-2018 (תוכנית 352-0495325) ניתן אישור לעיריית קרית חיים לעשות שינוי ייעוד לצורך הקמת בניין עירייה חדש.

שינויי ייעוד באזור חיפה מדגים ומאשר מעבר קרקע עם ייעוד לשטח ציבורי פתוח והפיכת החלקה לקרקע עם ייעוד למבנים ומוסדות ציבור.

ראוי לציין כי גם כאשר רשות מקומית או עירייה מבקשות לשנות ייעוד לקרקע עליהן להגיש מסמכים, תוכניות ונימוקים משפטיים על מנת להעביר את הבקשה בצינורות הוועדות המקובלים.

נכתב ע"י 029