כיצד מתמודדים עם סכסוכי ירושה בין אחים

האם אפשר לפתור סכסוך בין יורשים גם בלי עורך דין סכסוכי ירושה?

סכסוך ירושה מתחיל לפעמים כמעט בלי לשים לב כשיורש מסרב למכור דירה ולא משתף פעולה עם אחיו

כיצד מתמודדים עם סכסוכי ירושה בין אחים מבלי לצבור משקעים ומטענים רגשיים שליליים שעלולים להיות הרסניים למערכת המשפחתית כולה.

אנו מאמינים כי ניתן להתמודד ולנווט סכסוך בין יורשים בעיקר כאשר מדובר ביורשים אחים ולהגיע לעמק השווה ללא צורך במעורבות גורמים משפטיים.

במקרים רבים סכסוך בין יורשים אחים נפתר על ידי מהלכי גישור בין אחים על ידי בני משפחה שאינם יורשים.
ולעיתים יש צורך לערב עורך דין ירושות המתמחה בגישור כדי לקדם פתרון מוסכם.

סכסוכי ירושה בין אחים הוא לעיתים תוצר של הצטברות והתחשבנות ארוכת שנים בנושאים שאינם קשורים כלל לירושה עצמה.

כיצד מתמודדים עם סכסוכי ירושה בין אחים

לפטור סכסוך ירושה בין יורשים אחים למען הדורות הבאים

במקרים רבים העתיד והחוסן של מרקם היחסים של הדור השלישי (והרביעי), גם הוא מושפע ישירות מהשאלה כיצד מתמודדים עם סכסוכי ירושה בין אחים בני הדור השני.

סכסוך ירושה בין יורשים אחים יכול להתרחש בעיקר כאשר לא קיימת צוואה כלל וגם כאשר אחד מי מהאחים יחוש מקופח באופן קיצוני.

כן! סכסוך ירושה בין אחים יכול למצוא את פטרונו ברוח טובה כאשר בראש סדר העדיפות מציבים האחים את עתיד מערכת היחסים שלהם.

כאשר כל האחים מאוחדים ורוצים להשקיע בשימור מערכת היחסים בתוך המשפחה המורחבת, גישור בין אחים על ידי גורם מקצועי יכול להיות פתרון.

גם במקרי קיצון כאשר ירושה היא דירה לדוגמא ואח יורש מסרב למכור דירה בניגוד לדעת האחים האחרים.

ניתן על ידי פניה משותפת לעורך דין סכסוכי ירושה שמוסכם על כולם להגיע לפתרון שלא יחריף את היחסים בין האחים או יפרק את המשפחה.

בחירת עורך דין סכסוכי ירושה להתמודדות עם סכסוך ירושה בין אחים

מעורבות של עורך דין סכסוכי ירושה יכול לגרור החרפת העימותים מצד אחד אך יכול להוביל גם לתהליך גישור בין אחים יורשים.

אנו יודעים כי גם בתחומי משפט אחרים כגון בתחום המשפחה (גירושין, משמורת וכו').
כי לעיתים ניתן להגיע להסכמות במקום להתנצחויות משפטיות ארוכות.

עורך דין סכסוכי ירושה בעל נטייה וניסיון בגישור יכול לפעול למציאת פתרון מאוזן של יגרור עימותים משפטיים ממושכים ומתישים.

גם כאשר יורש מסרב למכור דירה ושני היורשים האחרים אחיו חייבים למכור את הדירה כדי להקל בקשיי חיי היומיום שלהם.

לדעתנו אם אינכם מצליחים להגיע להסכמות או לתת מענה לחילוקי הדעות בתהליכי גישור של בני משפחה וחברים.
כדאי לבחור עורך דין סכסוכי ירושה שמאחוריו ניסיון מוכח של פתרון יותר מסכסוך ירושה אחד בדרך של הידברות.

דוגמא מהחיים – כיצד מתמודדים עם סכסוכי ירושה בין אחים כאשר יורש מסרב למכור דירה

אם המשפחה שנותרה לבדה הלכה לעולמה והשאירה דירה ללא נכסים נוספים לשלושת ילדיה ללא צוואה.
בעזרת עורך דין ירושות הוצא במהירות צו ירושה המחלק את הירושה באופן שווה בין שלושת האחים.

שתיים מהאחריות ביקשו לממש את הירושה ולמכור את הדירה בעוד האח היורש מסרב למכור דירה בשל מצבו הכלכלי הייחודי.

לשתי האחיות היה אינטרס מיידי למימוש הנכס כדי למנוע מעצמן המשך תשלומי ריבית גבוהים על הלוואות שלקחו.

האח שמצבו הכלכלי היה הגרוע ביותר היה צריך לשמר את מצבו הכלכלי הרעועה מאחר ומצבו הכלכלי סייע לשני ילדיו לזכות במלגות לימוד גבוהות.

שני ילדיו התקבלו במלגה מלאה למוסדות לימוד יוקרתיים (אחד בישראל ואחד בחו"ל).

בין האחיות לאח התגלו חילוקי דעות חריפים אותנטיים ללא קשר למערכת היחסים ההיסטורית ביניהם שהייתה מצויינת.

במקרים אלה עומדות למבחן מערכות היחסים בתוך המשפחה ומתחייבת בחירת תשובה וכיוון ברור לשאלה כיצד מתמודדים עם סכסוכי ירושה בין אחים.

חשוב לציין כי גם כאשר מערכות היחסים אינן כה טובות הרי תהליכי פרידה ואבלות על אם יכולות לגרור התקרבות מחודשת בין חלקי משפחה שרחקו זה מזה.

בדוגמה שלנו האחיות והאח החליטו למצוא דרך ביניים משותפת ומוסכמת שתאפשר לשלושתם ולמשפחה המורחבת להמשיך ולשמר את הקשרים המשפחתיים.

פנייה משותפת עורך דין סכסוכי ירושה אחד שיכניס את ההסכם שהגיעו אליו למסגרת משפטית מחייבת ללא עימותים מיותרים.

כמובן כי צעד זה מנע מהם הוצאות רבות של שירותי עורך דין אם היו מחליטים לפתור את סכסוכי ירושה שלהם בבתי דין.

נכתב ע"י 029