חודש: נובמבר 2023

מסך כחול במחשב

"מסך כחול" במחשב, או "מסך מוות כחול" BSOD – blue screen of death הוא הודעת שגיאת מערכת קריטית המוצגת על ידי מערכת ההפעלה Windows כאשר היא נתקלת בבעיה שאינה יכולה…